Портал на клиента

bg en

Защитна и комутационна апаратура Danfoss

Електронни таймери ATI
- реле закъснение при включване
- лесна и бърза настройка
- устойчивост на ел. шум
- устойчиви на механичен шум и вибрации
- компактен дизайн
- светодиодна индикация
- клас на защита IP50/IP20
X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Обхват Контактна система Напрежение
047H3090 ATI 0.1 - 10 s 1 превключващ контакт 110 ‑ 130 V a.c., 50‑60 Hz
047H3091 ATI 3 - 300 s 1 превключващ контакт 110 ‑ 130 V a.c., 50‑60 Hz
047H3092 ATI 0.1 - 10 s 1 превключващ контакт 220 ‑ 240 V a.c., 50‑60 Hz
24 V a.c., 50‑60 Hz
24 V d.c.
047H3104 ATI 0.3 - 30 s 1 превключващ контакт 220 ‑ 240 V a.c., 50‑60 Hz
24 V a.c., 50‑60 Hz
24 V d.c.
047H3093 ATI 3 - 300 s 1 превключващ контакт 220 ‑ 240 V a.c., 50‑60 Hz
24 V a.c., 50‑60 Hz
24 V d.c.
047H3105 ATI 0.3 - 30 min 1 превключващ контакт 220 ‑ 240 V a.c., 50‑60 Hz
24 V a.c., 50‑60 Hz
24 V d.c.
Аксесоари
Код № Тип Описание
047H3120 Адаптор Монтажна база с DIN релса за фиксиране на ел. таймер