Портал на клиента

bg en

Защитна и комутационна апаратура Danfoss

Електронни таймери MTI
- многофункционални
- лесна и бърза настройка
- устойчивост на ел. шум
- устойчиви на механичен шум и вибрации
- компактен дизайн
- светодиодна индикация
- клас на защита IP50/IP20
X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Обхват Контактна система Напрежение
047H3075 MTI 0.05 s - 300 h 2 превключващи контакта 24 ‑ 240 V a.c., 50‑60 Hz
24 - 240 V d.c.
047H3076 MTI 0.05 s - 300 h 1 превключващ контакт 24 V a.c., 50‑60 Hz
24 V d.c.
42 ‑ 48 V a.c., 50‑60 Hz
42 ‑ 48 V d.c.
110 ‑ 240 V a.c., 50‑60 Hz
Аксесоари
Код № Тип Описание
047H3120 Адаптор Монтажна база с DIN релса за фиксиране на ел. таймер