Портал на клиента

bg en
Филтър дехидратори Eliminator тип DAS

Филтър дехидраторите Eliminator тип DAS са антикиселинни (Burn-out)  филтри. Те отнемат киселината, влагата и твърдите примеси в хладилни и климатични инсталации. При тип DAS сърцевината е съставена от 30% молекулярно сито и 70% алуминиев окис. 

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.