Портал на клиента

bg en
Моторни задвижки за AB-QM DN10-DN250

Ако AB-QM не се използва заедно със задвижка  той функционира като автоматичен ограничител на дебита. За да могат да се използват уникално съчетаните му функции за балансиране и управление, AB-QM трябва да бъде снабден със задвижка, управлявана от стаен термостат или система за управление на сгради (BMS). Най-добри резултати в управлението на вътрешния климат могат да се постигнат като се използват моторни задвижки.  Тези задвижки много точно управляват степента на отваряне на вентила.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.