Портал на клиента

bg en
Наблюдателни стъкла тип SGI, SGN, SGR, SGRI и SGRN

Наблюдателните стъкла тип SGI, SGN, SGR, SGRI и SGRN са за ниско налягане и са разработени въз основа на изследвания в областта на хладилните агенти и масла и тяхната способност да абсорбират влага. Предлаганите два вида наблюдателни стъкла имат широко приложение – визуализират движещи се потоци от хладилни агенти или масла както в тръби, така и в съдове. Снабдени са със закалени стъкла с херметично уплътнение.Присъединяването е на резба или на спойка.
Използват се за индикация на:
       - състоянието на хл. агент и неговия недостиг в линии за течна фаза;
       - съдържанието на влага в хл. агент;
       - потока на масло във връщащата линия от масления сепаратор.
При избор на наблюдателно стъкло трябва да се вземат под внимание следните особености: вид на хл. агент, разтворимост на вода в хл. агент и ниво на водосъдържание в хл. агент, при което наблюдателното стъкло трябва да реагира.
Наблюдателни стъкла тип SGI са подходящи за хладилни агенти CFC и HCFC, а SGN / SGRN за хладилни агенти HFC и HCFC.
В наблюдателните стъкла тип SGI и SGN е монтиран индикатор със сменящи се цветове, показващ съдържанието на влага в хладилния агент.
Наблюдателните стъкла тип SGR показват нивото на течния фреон в ресивера или нивото на маслото в картера на компресора.
Наблюдателните стъкла тип SGRN изпълнават същите функции като SGR, но при тях има и вграден индикатор за влага.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Връзка Присъединяване, mm
014-0171 SGN 6 резба 6 х 6
014-0191 SGN 6s спойка 6 х 6
014-0172 SGN 10 резба 10 х 10
014-0192 SGN 10s спойка 10 х 10
014-0173 SGN 12 резба 12 х 12
014-0193 SGN 12s спойка 12 х 12
014-0174 SGN 16 резба 16 х 16
014-0184 SGN 16s спойка 16 х 16
014-0185 SGN 19s спойка 19 х 19
014-0186 SGN 22s спойка 19 х 19
014-0006 SGRN NTP 19 х 19