bg en
Вентили от ново поколение тип AB-QM

Гамата AB-QM на Danfoss е първата по рода си: управляващи вентили с автоматично ограничение на дебита и вграден регулатор на диференциалното налягане през управляващия вентил. Резултатът от тази концепция е високоефективен управляващ вентил с малки размери и уникална управляваща автономност от 100%. Дебитът може да се настройва лесно на необходимата стойност с помощта на скалата от 20-100%. Проектният дебит се задава като процент от номиналния за вентила. Сложното и отнемащо доста време пускане в действие на една система е заместено с едно обикновено задаване на дебита. На проектантите на системата вече не се налага да правят изчисления на Kv за всеки отделен вентил в системата. С AB-QM не са необходими изчисления след като бъде определен проектният дебит. Това е така защото AB-QM се избира въз основа на необходимия дебит.  AB-QM с присъединяване на резба се използват в таванни климатични инсталации, вентилаторни конвектори и други ОВК системи. AB-QM с присъединяване на фланци допълва гамата автоматични балансиращи и управляващи вентили за обеми до 442 000 литра на час с един единствен вентил. 

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Dp, kPa DN PN Измерв. нипели Присъединяване Q, l/h
003Z1251 AB-QM 16 - 400 10LF 16 не G 1/2A 30 - 150
003Z1201 AB-QM 16 - 400 10 16 не G 1/2A 55 - 275
003Z1252 AB-QM 16 - 400 15LF 16 не G 3/4A 55 - 275
003Z1202 AB-QM 16 - 400 15 16 не G 3/4A 90 - 450
003Z1203 AB-QM 16 - 400 20 16 не G 1 A 180 - 900
003Z1204 AB-QM 20 - 400 25 16 не G 1 1/4A 340 - 1700
003Z1205 AB-QM 20 - 400 32 16 не G 1 1/2A 640 - 3200
003Z1261 AB-QM 16 - 400 10LF 16 да G 1/2A 30 - 150
003Z1211 AB-QM 16 - 400 10 16 да G 1/2A 55 - 275
003Z1262 AB-QM 16 - 400 15LF 16 да G 3/4A 55 - 275
003Z1212 AB-QM 16 - 400 15 16 да G 3/4A 90 - 450
003Z1213 AB-QM 16 - 400 20 16 да G 1 A 180 - 900
003Z1214 AB-QM 20 - 400 25 16 да G 1 1/4A 340 - 1700
003Z1215 AB-QM 20 - 400 32 16 да G 1 1/2A 640 - 3200
003Z0770 AB-QM 30 - 400 40 16 да G 2 A 3000 - 7500
003Z0772 AB-QM 30 - 400 50 16 да фланци 5000 - 12500
003Z0773 AB-QM 30 - 400 65 16 да фланци 8000 - 20000
003Z0774 AB-QM 30 - 400 80 16 да фланци 11200 - 28000
003Z0775 AB-QM 30 - 400 100 16 да фланци 15200 - 38000