Портал на клиента

bg en

Защитна и комутационна апаратура Danfoss

Термични защити TI 16C, TI 25C и TI30C за контактори CI 6-30
Термичните защити TI 16C, TI 25C и TI 30C са с обхват от 0.13 до 32 А. Те се използват с контактори от серията CI 6-30 и осигуряват защита на двигатели от 0.09kW до 15kW.

- stop/reset бутон
- ръчно/автоматичено нулиране
- тест-бутон
- двойна скала за директен или Y/D пуск
- галванично изолиран сигнален контакт

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Обхват
директен пуск,
A
Обхват
пуск Y/D,
A
Предпазители
gl, gL, gG,
A
Предпазители
BS88,
A
047H0200 TI 16C 0.13 - 0.20 - - -
047H0201 TI 16C 0.19 - 0.29 - - 2
047H0202 TI 16C 0.27 - 0.42 - 2 2
047H0203 TI 16C 0.40 - 0.62 - 2 4
047H0204 TI 16C 0.60 - 0.92 - 4 6
047H0205 TI 16C 0.85 - 1.3 - 4 6
047H0206 TI 16C 1.20 - 1.90 - 6 10
047H0207 TI 16C 1.8 - 2.8 3.2 - 4.8 6 10
047H0208 TI 16C 2.7 - 4.2 4.7 - 7.3 16 20
047H0209 TI 16C 4.0 - 6.2 6.9 - 10.7 20 25
047H0210 TI 16C 6.0 - 9.2 10 - 16 20 25
047H0211 TI 16C 8.0 ‑ 12 13 ‑ 20.8 25 32
047H0212 TI 16C 11 - 16 19 - 27 25 32
047H0213 TI 25C 15 - 20 26 - 35 35 40
047H0214 TI 25C 19 - 25 33 - 43 63 63
047H0215 TI 30C 24 - 32 41 - 55 63 63