Портал на клиента

bg en

Защитна и комутационна апаратура Danfoss

Термични защити TI 80 и TI86 за контактори CI 61-86
Термичните защити TI 80 и TI86 са с обхват от 42 до 85 А. Те се използват с контактори от серията CI 61, CI 73 и CI 86 и осигуряват защита на двигатели от 30kW до 45kW.

- stop/reset бутон
- ръчно/автоматичено нулиране
- тест-бутон
- двойна скала за директен или Y/D пуск
- сигнален контакт с превключване

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Обхват
директен пуск,
A
Обхват
пуск Y/D,
A
Предпазители
gl, gL, gG,
A
Предпазители
BS88,
A
047H1016 TI 80 42 - 63 75 - 109 100 100
047H1017 TI 80 60 - 80 105 - 138 125 125
047H1018 TI 86 74 - 85 130 - 147 125 125