Портал на клиента

bg en

Защитна и комутационна апаратура Danfoss

Термични защити TI 80 за контактори CI 32-50
Термичните защити TI 80 са с обхват от 16 до 63 А. Те се използват с контактори от серията CI 32-50 и осигуряват защита на двигатели от 7.5kW до 25kW.

- stop/reset бутон
- ръчно/автоматичено нулиране
- тест-бутон
- двойна скала за директен или Y/D пуск
- сигнален контакт с превключване

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Обхват
директен пуск,
A
Обхват
пуск Y/D,
A
Предпазители
gl, gL, gG,
A
Предпазители
BS88,
A
047H1013 TI 80 16 - 23 28 - 48 63 63
047H1014 TI 80 22 - 32 38 - 56 63 63
047H1015 TI 80 30 - 45 52 - 78 100 100
047H1016 TI 80 42 ‑ 63 75 ‑ 109 100 100