Портал на клиента

bg en

Нагревателни кабели и рогозки DEVI

Терморегулатор DEVIreg 316

Терморегулатор, който намира приложение при системи против лед и сняг за олуци и водостоци. Монтира се на DIN шина, без прекъсвач на захранването. Сензор NTC. Товар 16А, 230V. Температура на регулиране от -10°С до +50°С.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.