Портал на клиента

bg en
Термозадвижки за AB-QM DN10-DN32

Термозадвижките, които могат да се използват са TWA-Z, ABN A5 и ABNM A5.
Термозадвижките тип TWA-Z са On/Off с ход 2,8mm, с NO и NC версии, на 24V или 230V. При AB-QM DN25 и AB-QM DN32 задвижките TWA-Z отварят до 60% от Qmax.
Термозадвижките тип ABN A5 са On/Off с ход 5mm, с NO и NC версии, на 24V или 230V. При AB-QM DN25 и AB-QM DN32 задвижките ABN A5 отварят до 90% от Qmax.
Термозадвижките тип ABNM A5 са пропорционални  задвижки. При AB-QM DN25 и AB-QM DN32 задвижките ABNM A5 отварят до 90% от Qmax.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.