Портал на клиента

bg en
Уеб сървър gateway с GSM модем

ACCGTW е индустриален gateway, който дава възможност за свързване към Ethernet, интернет, външен аналогов модем, GSM или GPRS. Всички конфигурации се осъществяват посредством вътрешния уеб сървър, който улеснява конфигурирането на устройствата за всяко приложение.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Описание
080G0188 ACCGTW Web Server gateway с GSM модем