Портал на клиента

bg en
VLT® OneGearDrive®

VLT® OneGearDrive е високоефективна комбинация от PM мотор и оптимизиран мотор редуктор с конусни зъбни колела, захранвана от централизирана или децентрализирана система с VLT®, която допринася в значителна степен за намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка.

 

Мощност 

3 x 380 - 480 V ......................... 1.5 - 3.0 kW

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.