bg en

Електрически актуатори VALPES с въртене на 180°

Акураторите ER и V с 3-та позиционна карта, позволяват въртенето на устройството на 180 градуса. Устройстовото може да бъде спряно на 90 градуса при 180-градусов трипътен вентил.