bg en

Електрически актуатори VALPES FAILSAFE

ER и V серия с вградена защита FAILSAFE, която осигурява връщане до първоначалната позиция при спиране на тока.