bg en

Нагревателни кабели и рогозки DEVI

Нагревателни кабели и рогозки DEVI

Номенклатурата включва кабелни отоплителни решения, които покриват широка област на приложения - подово отопление както при ново строителство, така и при реконструкция на съществуващи помещения, системи против лед и сняг за външни площи, системи против лед и сняг за олуци и водостоци, за рампи и покриви, отопление на тръби и цистерни, дренажи и отопление на почвата на игрища, парници и др. Продуктите са разработени и тествани според най-строгите норми, произвеждат се в Дания и са сертифицирани по ISO 9001 и ISO 14001.