bg en

Сградна автоматизация Danfoss

Сградна автоматизация Danfoss

Най-ефективните отоплителни или охладителни инсталации се изграждат на базата на осигурен оптимален хидравличен баланс и прецизно регулиране на температурата. Номенклатурата включва автоматични и ръчни баланс-вентили, термостатични смесителни вентили, fan coil вентили, ултразвукови топломери, студомери и топлостудомери и контролери за управление.