bg en

Топлофикационна автоматика Danfoss

Топлофикационна автоматика Danfoss

Топлофикационна автоматика предлагаща оптимални решения при изграждането на големи и средни абонатни станции, както и на абонатни станции за еднофамилни къщи. Номенклатурата включва: абонатни станции, електронни контролери, датчици, дву-, три-, четирипътни вентили, управляващи моторвентили, сферични вентили, регулатори на температура с пряко действие, регулатори на налягане и дебит с пряко действие, пластинчати топлообменници.