bg en

Електрически актуатори VALPES POSI

ER и V серия позволяваща контрол на сигнала с клапан. Намира много различни приложения.