bg en
VACON® 20 X

VACON® 20 X се характеризира със здравина и компактност, и предлага разширена гъвкавост за всякакъв вид приложение при преработка на материали.

Мощност 

1 x 208 - 240 V ......................... 0.75 - 1.5  kW
3 x 208 - 240 V .......................... 0.75 - 4.0 kW
3 x 380 - 480 V .......................... 0.75 - 7.5 kW

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.