bg en
VACON® NXP System Drive

VACON® NXP System Drive комбинира общи компоненти на постояннотокови мрежи, за да осигури преобразувател, конфигуриран и сглобен за управление на един или няколко мотора.

Мощност 

380 - 500 V ......................... 630 - 5000  kW
525- 690 V .......................... 630 - 5000  kW

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.