Портал на клиента

bg en

Горивни помпи

Номенклатурата включва две подгрупи - горивни помпи тип BFP за компактни домашни горелки и горивни помпи тип RSA, подходящи при малки и средни централни отоплителни системи, промишлени горелки и преработвателни инсталации. Използват се за леки минерални горива, парафини, керосини и газьоли. За различните модели предлагаме и ремонтни комплекти - уплътнения, зъбни двойки, бобини.