Портал на клиента

bg en

Пресостати

Индустриална автоматика Danfoss

Пресостатите намират приложение в системи за контрол, наблюдение и сигнализация в индустрията. Според предназначението си, класа на защита, диферента и обхвата на настройка те са разделени в различни подгрупи - KP, KPI, KPS, RT, KPS, BCP, MBC.