Портал на клиента

bg en

Електронни контролери MCX

Свободното програмиране на контролерите MCX позволява електрониката да се адаптира най-точно към изискванията на конкретното приложение. Контролерите се предлагат и с редица стандартни програми, които покриват голяма част от възможните приложения. Различават се по броя входове и изходи, протоколите за комуникация, допълнителните опции и др.