Портал на клиента

bg en

Комуникационни модули

MYK е модул за програмиране и диагностика на контролери MCX. Изпълнява три различни функции - модул за програмиране, gateway и data logger(събиране на данни.
ACCGTW е индустриален gateway, който дава възможност за свързване към Ethernet, интернет, външен аналогов модем, GSM или GPRS.