bg en

Автоматични баланс вентили

Автоматичните баланс вентили осигуряват динамично балансиране на водните системи. При всички възможни товари на системата от 0 до 100% автоматичните баланс вентили осигуряват добро балансиране чрез регулиране на диференциалното налягане. При частични товари дебитът намалява поради затваряне на управляващите вентили. Това води до повишаване на налягането и разбалансиране на системата. Благодарение на автоматичното регулиране на налягането, реагиращо моментално, се поддържа оптимален хидравличен баланс в цялата система. Автоматични баланс вентили се използват при системи с променлив дебит, напр. при двутръбни отоплителни системи в многофамилни сгради и при системи за подово отопление с разпределителни колектори. Вентилите са добро решение и при обновяване на стари системи с ръчни баланс вентили или без баланс вентили.
Решенията за автоматично балансиране изискват минимални усилия за пускане в действие и осигуряват надеждна отоплителна система с усъвършенствано регулиране на стайната температура, икономия на енергия и ниски нива на шум.