Портал на клиента

bg en

Термостатични вентили

Повишаване на енергийната ефективност и сигурността се постига и чрез балансиране на системите за битова гореща вода. При тези системи най-добри показатели се постигат с използване на регулирани по температура автоматични баланс вентили. Благодарение на устойчивата температура на водата, комфортът на крайния потребител също се повишава значително.