bg en

Системи за монтаж и изолации за подово отопление

Панелите за подово отопление се използват за опростяване на монтажа при мокра (покрита с бетон или замазка) или суха (в зависимост от материала на подовата настилка, могат да бъдат покрити директно) система за подово отопление.

Системите за монтаж при мокра технология

  • Basic Grip - релефни панели с копчета за закрепване на тръбите. Тръбите се полагат лесно на правилното място, с необходимите разстояния без нужда от специални инструменти(снимка 1).
  • Basic Rail - като основа се използват застъпващи се панели Danfoss Basic. Тръбите се фиксират към панелите чрез монтиране на релса(снимка 2). 
  • Basic Clip - като основа се използват застъпващи се панели Danfoss Basic. Тръбите се фиксират към панелите с помощта на скоби(снимка 3). 

Система за монтаж при суха технология

  • Danfoss SpeedUp™ - бърз и лесен монтаж за системи, които няма да бъдат покрити със замазка. Топлинните панели SpeedUp ™ се състоят от изолация с алуминиеви плочи, залепени отгоре за висока ефективност на топлопредаване. Те имат канали , които държат тръбите здраво на място. Нагревателните панели лесно се адаптират към размера, без да се използват инструменти. Тъй като няма бетон или замазка, които да изсъхнат, системата за подово отопление може да се използва веднага(снимка 4).

От падащото меню изберете системата, която ви интересува.