Портал на клиента

bg en

Двупътни седлови вентили

Широка гама от двупътни седлови вентили, изработени от различни материали, намиращи широко приложение в индустриални приложения, централизирани и децентрализирани топлофикационни системи, отоплителни инсталации и др. Работната среда на вентилите е вода, етилен гликол, пара. Качествените материали, разнообразието от размери и присъединявания могат да отговорят на високите изисквания за надеждност и енергийна ефективност.