Портал на клиента

bg en

Електронни контролери тип ECL

ECL Comfort 210 и 310 са температурни контролери от 7-мо поколение. Те осигуряват комфорт и удобства при системите за отопление, охлаждане и БГВ. В зависимост от функционалните нужди ECL Comfort се използва с ключове за различните приложения. Всеки ключ е програмиран с конкретни параметри за определено приложение, за отопление или охлаждане.  ECL Comfort 310 предлага съвременни опции за комуникационен интерфейс, като Modbus, M-Bus, Internet и USB за целите на сервизното обслужване. Порталът ECL ви дава възможност да ускорите и модернизирате обслужването, пускането в експлоатация и поддръжката директно от своя компютър или смартфон, независимо къде се намирате.