bg en

Трипътни седлови вентили

Широка гама от трипътни седлови вентили, изработени от различни материали, намиращи широко приложение в индустриални приложения, централизирани и децентрализирани топлофикационни системи, отоплителни инсталации и др. Работната среда на вентилите е вода, етилен гликол, пара. Качествените материали, разнообразието от размери и присъединявания могат да отговорят на високите изисквания за надеждност и енергийна ефективност.