Портал на клиента

bg en

Дюзи

Пожарогасене с водна мъгла чрез високо налягане

Уникалният дизайн на дюзите за водна мъгла SEM-SAFE® е базиран на десетилетния опит на Danfoss в производството на микродюзи. Благодарение на тяхната специална форма, преминаващата вода се завихря в специална камера и почти веднага се трансформира във водна мъгла, която  се впръска чрез високо налягане върху защитаваната повърхност. Широкият ъгъл на разпръскване и изключителната плътност на потока осигуряват оптимално покритие. Капчиците, образувани в главите на микро дюзите, са оформени под налягане от прибл. 100 бара и имат размер от 10 до 50 микрона.
За да запази водещата си позиция в областта на технологиите, Danfoss Semco разработи и нова серия дюзи за водна мъгла чрез високо налягане. При тях е използван патентован метод за пробиване на отворите на дюзите, за да се подобри процеса на превръщане на водата във водна мъгла. Направените отвори в дюзите са частично конични и частично цилиндрични и осигуряват прецизно насочване на водата само към местата на горене. По този начин се намалява консумацията на вода, покриват се по-големи площи и водните капчици се разпределят оптимално. Всичко това повишава контрола върху пожара. Водата се изтласква през пробитите отвори на дюзата при налягане от 60 бара.

След серия интензивни пожарогасителни тестове, както и тестове на механичните показатели на вложените материали, дюзите са одобрени за използване в системи с водна мъгла чрез високо налягане. Отговаряйки и  надхвърлайки изискванията за използване в стационарни приложения,  (напр. VdS), както и в корабостроенето. Всички тестове са извършени от независими лаборатории.