Портал на клиента

bg en

Dynamic Valve - 2 функции в 1 вентил

Системи за отопление и регулиране Danfoss

Dynamic Valve™  комбиниран термостатичен радиаторен вентил и регулатор на налягане за прецизен температурен контрол и автоматично хидравлично балансиране  в един продукт.
За топлотехниците основите предизвикателства при съществуващи системи са в резултат на променящите се условия в системата вследствие на колебанията на налягането. Ключът към опростено автоматично решение, предлаган от Dynamic Valve™ се крие в начина, по който той съчетава нормален термостатичен вентил  с вграден регулатор на диференциално налягане. В резултат на това се елиминират колебанията в налягането и се отстранява причината за типичните оплаквания от отоплителната система. Освен това Dynamic Valve™ допринася за една по-стабилна и спокойна система, която не може да бъде повлияна от каквито и да било настройки на радиаторите, които обитателите биха могли да направят.

Как работи Dynamic Valve™?

Тайната на Dynamic Valve™ е скрита вътре в него. Малкият вграден регулатор на диференциално налягане осигурява постоянно налягане от двете страни на управляващия вентил. Обикновените колебания на налягането вече не могат  да влияят на потока през радиаторите. С помощта на обикновена скала за регулиране от 1 до 7+N, всеки вентил може бързо и лесно да бъде настроен на какъвто и да е максимален дебит между 25-135 литра на час. Чрез подходящо настройване на всеки вентил, потокът в системата може да се ограничи в максимална степен. Освен това при пускане в експлоатация отоплителната система се настройва и оптимизира на пълния си потенциал за енергийна икономичност