Портал на клиента

bg en

Електромагнитният ви вентил не работи? Какво трябва да направите

Не винаги когато електромагнитният ви вентил не работи е необходимо да го сменяте с нов. Предлагаме ви 10 сновни стъпки, които можете да направите, преди да решите да го замените. Те могат да ви спестят средства и време за престой на инсталацията.

Изключете бобината от захранването! Никога не сваляйте бобината от вентила, докато тя е под напрежение!

1. Направете визуална проверка

  • Правилно ли е избрана бобината - прочетете данните на самата бобина?
  • Изгоряла ли е бобината?
  • Компрометирано ли е окабеляването?
  • Добре ли е вентилирано помещението?

2. Проверете дали бобината се магнитизира, когато е под напрежение

  • Използвайте детектор за магнитно поле 
  • Дръпнете нагоре бобината, за да се уверите, че тя е надеждно монтирана

3. Проверете захранването
4. Направете цялостна проверка, за да устанoвите дали бобината е дефектна 
5. Има ли повреди по арматурата - вдлъбнатини, огъвания или корозия
6. Използвайте магнит за да тествате  работата на стержена
7. Повреден О-пръстен/шайба
8. Има ли  видими вътрешни повреди, корозия и замърсявания
9. Отломки, утайки и други примеси
10. Поставете диафрагмата правилно, по време на сглобяване