bg en

Електронният контролер ERC211 в отоплителни приложения: сигурно и рентабилно решение

ERC211 е компактен, многофункционален и интелигентен контролер, който е лесно и удобно решение в редица приложения.

В тази статия ще разгледаме неговата функция като термостат в отоплителни инсталации, с обхват до 200°С в зависимост от използвания сензор. 

ERC 211 има един релеен изход и два входа (един аналогов и един програмируем аналогов / цифров).

Изход :

– Реле 1: електромагнитен вентил, малък нагревател с директно управление и др.

Контактът (NO) затваря когато температурата на сензора падне до зададената температура минус диферента.

Входове:

– Вход 1: главен температурен сензор (Sair)

– Вход 2: не се използва

За улеснение на потребителя има предварително конфигурирано приложение за отопление, заложено в контролера. Естествено настройките могат да се променят по всяко време.

Всичко, което трябва да се направи при инсталирането е да преминете през 6 лесни стъпки:

  • Подайте захранване на контролера
  • Стартирайте менюто за бързо конфигуриране
  • От списъка на предварително зададени приложения в параметър o61, изберете АР4
  • Изберете типа на сензора, който ще използвате в параметър o06
  • Настройте заданието, диферента и граничните стойности
  • Изключете минимално време за престой

Подробни инструкции и описание можете да изтеглите от тук.