bg en

Защита от пожар в болници

Пожарогасене с водна мъгла чрез високо налягане

Надеждност и високо качество със системата SEM-SAFE® за водна мъгла чрез високо налягане

В съответствие с модерното медицинско оборудване в болницата системата за водна мъгла чрез високо налягане SEM-SAFE® на Danfoss Semco е съвременна пожарогасителна система, осигуряваща оптимална защита за персонал, пациенти и оборудване.
Системата SEM-SAFE® гарантира:

  • безопасна евакуация
  • минимални щети от водата при гасенето на пожара
  • минимално време на престой след пожарогасене
  • 100% безвредност и екологичност
  • лесно интегриране в общия дизайн на помещението
  • оптималната технология за високочувствително оборудване