bg en

Какво получавате с колекторите за подово отопление на Danfoss?

Какви предимства имат колекторите SSM-F на Danfoss, какви вградени функционалности имат и как те дават допълнителни ползи и на потребителя и на инсталатора?

При проектиране на подовото отопление най-важното е във всяко помещение да се осигури точното количество топлина, за да се гарантира оптимален температурен комфорт с минимални разходи на енергия. Обикновено в една система за водно подово отопление термозадвижките получават информация за температурата от стайните термостати и отварят или затварят вентилите на колектора. Но какво става ако има повече от едно помещение, ако помещенията са с различна големина, ако има по-отдалечени помещения. Тогава, ако нямате хидравличен баланс вие няма да имате желания температурен комфорт и/или пък със сигурност ще имате загуба на енергия.

Повече за необходимостта от хидравличен баланс може да прочетете на: Защо е важен хидравличният баланс на отоплителната система? (nasa-d.com).

Но каква връзка има това с колекторите?

Ще разгледаме подробно устройството на един разпределителен колектор SSM-F на Danfoss, който ние препоръчваме и предлагаме и ще направим уточнението, че моделите колектори на различните производители имат различно устройство и съответно различна функционалност!

Най-уникалното предимство на колекторите SSM-F на Danfoss са вентилите с предварителна настройка.

Вентили с предварителна настройка

Колекторите SSM-F на Danfoss имат вградени вентили с предварителна настройка. Това позволява на всеки от кръговете ръчно да се зададе различен предварителен дебит, в зависимост от големината на помещението, неговата отдалеченост и топлинните му загуби.

              

 

 

      

 

За да се улеснят инсталаторите, Danfoss има и специално приложение за изчисление на необходимия дебит, в зависимост от дължината на тръбата. В дадения пример е разгледан апартамент с пет помещения, при използване тръба с диаметър 16мм. По хоризонтала се намира тръбата с най-голяма дължина и се избира нейната колона(в примера тя е оцветена в червено). Дебитът на този най-дълъг кръг се настройва на N(напълно отворен). Останалите дебити се засичат от избраната колона

По този начин, използвайки предварителната настройка на вентилите ние осигуряваме първичен хидравличен баланс, който ще доведе до топлинен комфорт и икономия на енергия.

Освен това, чрез тази предварителна настройка можете да спрете водата само в този кръг като го затворите напълно с червената капачка.

Останалите елементи на колекторите са:

Дебитомери

Основната функция на дебитомерите е да визуализират потока, минаващ през съответния отоплителен кръг.

Така можете да следите дали зададените дебити са постигнати или има някакви неизправности, които да се отстранят своевременно. Като допълнителна възможност с дебитомера на отделен кръг също можете да спрете водата в този кръг индивидуално като го затворите напълно. Някои инсталатори използват тази възможност на дебитомерите при колектори на други производители за настройка на дебита, но това е неточно и несериозно, още повече, че пластмасата не е пригодена за това и лесно ще се счупи.

Ръчни обезвъздушители и кранчета за източване

Доста полезни при профилактика, ремонт или реновиране на инсталацията.

Термозадвижките

Термозадвижките се предлагат отделно. Най-често се използват версия нормално затворени(NC), но има и версия нормално отворени(NO) за специфични приложения. Предлагат се и термоздавижки за колектори на други производители, различни от Danfoss.

Като аксесоари също се предлагат монтажни скоби, спирателни кранове със или без термометри, изолации, фитинги и т.н.

И накрая, нека да отбележим, че бъдещето на отоплението е в използване на алтернативи на традиционните източници на енергия. Все по-широко използвани са термопомпите, които поради спецификата си са идеални за комбиниране с водно подово отопление. А за да е то по-ефективно, за да имате гарантиран температурен комфорт на по-ниска цена е много важно да бъде добре проектирано и да бъдат вложени качествени компоненти, които да оптимизират работата на отплителната инсталация.