bg en

Оптимизиране на системите за БГВ - икономии, комфорт и борба с легионела

В инсталациите за битова гореща вода се използва повече от необходимото количество вода и енергия. В същото време комфортът на потребителите не е гарантиран. Причината е най-вече в лошия статичен хидравличен баланс на системата. За да се поддържа температурата на необходимото ниво, системата работи с голям свръх дебит.

Термостатичните вентили на Danfoss MTCV осигуряват автоматичен термичен баланс на инсталации за БГВ с рециркулация като ограничават дебита и поддържат температурата на водата оптимална(фиг. 1). По този начин се намалява дебитът на горещата вода и се пести енергия. Инвестицията се изплаща за по-малко от 6 месеца от икономия на вода и енергия.

Едновременно с това MTCV може да осъществява процес на дезинфекция срещу бактерии, причиняващи заболяването Легионела, в системите за гореща вода посредством 2 опции:
• Автоматичен модул за дезинфекция (с термоелемент с пряко действие) (фиг. 2).
• Електронен регулатор с термична задвижка TWA и температурни сензори PT1000 (фиг. 3).

За да отговорят на нарастващите изисквания към качеството на питейната вода, вентилите MTCV са от безоловен месинг и отговарят на новата нормативна уредба, въведена с Европейската директива за питейна вода, която влиза в действие през декември 2013 г.

Функции

Термостатично балансиране на системи за гореща вода с температурен диапазон 35-60°C - версия A

Термична дезинфекция с автоматично задействане при температури над 65°C със защита за безопасност на инсталацията за предотвратяване на покачване на температурата над 75°C (автоматично спира циркулационния поток) - версия "B".

Автоматичен процес на дезинфекция с електронно регулиране, с възможност за програмиране на температурата и времетраенето на дезинфекцията - версия "C"

И ако трябва да обобщим, основните ползи при използването на вентили MTCV са:

• Икономия на енергия

• Икономия на вода

• Оптимален температурен комфорт

• Предотвратяване на развитието на легионела

Вижте повече във видеото