Портал на клиента

bg en

Противопожарна защита за сървърни помещения

Пожарогасене с водна мъгла чрез високо налягане

При защита на центровете за съхранение на данни от пожар със SEM-SAFE  за водна мъгла чрез високо налягане,  обикновено се използва система с двойно потвърждение, за да се осигури допълнителна сигурност. При нормални условия тръбопроводната система е суха и дюзите са затворени. Ако се открие и потвърди пожар се отваря сензорния клапан, водата преминава в секциите и се включват само дюзите в зоната на пожара. По този начин, зоните, незасегнати от пожара, остават сухи, тази част от центъра може да продължи да работи и се запазва скъпото оборудване. Иновативната технология на системата SEM-SAFE за използване на водната мъгла за пожарогасене гарантира до седем пъти по-висок охлаждащ ефект в зоната на пожара. По този начин се съчетават предимствата на традиционните, но по-малко ефективни, газови или спринклерни инсталации – премахването на кислорода в газовите и охлаждането на помещението в спринклерните системи. Охлаждащият ефект допълнително намалява риска от повторно запалване. Допълнителните ползи, че системата работи с чиста вода и не е необходимо почистване след пожарогасенето, както и това, че е напълно безвредна за хората, правят SEM-SAFE най-добрия избор за защита от пожар.

Основни характеристики на системата SEM-SAFE

• Активира се незабавно, без да е необходимо да се запечатва и / или да се евакуира зоната.
• Незабавно охлажда огъня, предотвратявайки разрастването му.
• Документирано е, че водната мъгла е безвредна за електрическите инсталации (IP23), което позволява да се запази центъра за данни работещ дори когато се борите с пожар.
• С 30% по-малко компоненти в сравнение с повечето конкурентни системи, системата SEM-SAFE® е по-лека и компактна. Това позволява по-лесен монтаж, опростена поддръжка и ценно пестене на място.
• При задействане на системата SEM-SAFE® не трябва да се херметизира засегнатата от пожара зона.
• Само една система SEM-SAFE® за водна мъгла е достатъчна да покрие всички зони в целия център за данни.

Прочетете повече