Портал на клиента

bg en

Бъдещето е на натуралните хладилни агенти

Хладилна автоматика Danfoss

Защо да изберем транскритичните процеси с CO2 за хладилни системи?
С въвеждането на регулациите на хладилните агенти и регулацията на F-газове, търсенето на алтернативни решения се ускорява. СО2 е признат за най-лесно приложимото и ефективно решение в търговията на дребно с храни от хладилните агенти, които се срещат в природата т.нар. натурални хладилни агенти.

През 2016 г. преговарящите от 197 страни постигнаха историческо споразумение за намаляване на емисиите на HFC газове, които допринасят за глобалното затопляне. Пактът от Кигали представлява голямо разширяване на Протокола от Монреал от 1987 г., който ограничава използването на озоноразрушаващи CFC газове. С европейското законодателство за F-газове и американската SNAP, споразумението от Кигали ще продължи да развива алтернативни хладилни агенти, където CO2 вече има силна позиция в различни приложения за охлаждане, които са безопасни както за климата, така и за озоновия слой.

Днес охлаждането с СО2 намира широко приложение във всички видове магазини от хипер и супермаркети до по-малки магазини. Всекидневно се постига напредък в създаването на компоненти и конфигурации за стабилно и устойчиво охлаждане с CO2. Не само в студените климатични условия, където оползотворяването на топлината се оказа отличен бизнес, но и в по-топъл климат, където новите технологии, като ежекторни системи, непрекъснато подобряват енергийната ефективност на системите работещи с CO2.

Danfoss развива решения и компоненти за охлаждане с CO2 и предлага широка гама от продукти, специално проектирани за транскриптични системи с CO2. В допълнение, Danfoss предоставя обучение, софтуер за проектиране и консултантски услуги за насърчаване на използването на CO2 и за подпомагане на разработването на бъдещи решения.

Факти за CO2

• Екологичен, с до 4000 пъти по-ниски GWP от традиционно използваните синтетични хладилни агенти

• Нетоксичен и незапалим

• Превъзходни термофизични свойства и висока обемна ефективност

• Висока ефективност на топлопренасяне

Енергийна ефективност

Системите с CO2 са интелигентни решения с висока ефективност. С помощта на най-новите технологии транскритичните многостъпални системи надминават традиционните HFC системи за енергийна ефективност във всички климатични условия.

Доказан в практиката

Данфосс е доставчик на решения и оборудване за повече от 10 000 транкритични системи работещи с CO2 в световен мащаб. Преди повече от 10 години Danfoss разпространи първия контролер за транкритични системи и използва този опит, за да продължи да предлага солидни и иновативни решения на пазара.

Намалете сложността с едно глобално решение - транскритичен CO2

Днес CO2 се доказа като изключително надеждно и рентабилно решение във всички климатични условия. За търговците на дребно това означава, че транскритичните СО2 ниско и средно температурни охладителни системи могат да се прилагат в целия магазин, намалявайки сложността и разходите по време на проектирането, експлоатацията и поддръжката.

В продължение на десетилетие или повече, потенциалът на CO2 в хладилните системи в супермаркетите е бил признат при по-студен климат. Но през последните години интересът от страна на прогресивните търговци на дребно стимулира изобретяването на нови технологии, които правят транкритичните СО2 системи жизнеспособни и печеливши и в по-топъл климат. Новите технологии бързо се появяват като високо енергийно ефективни решения, които помагат на търговците на дребно да намалят сложността и да отговорят на сегашното и бъдещото регулиране на традиционните хладилни агенти.

Колкото по-топло, толкова по-добре

Danfoss Multi Ejector прекрачва границите в охлаждането с СО2. Решенията за ежектори са следващите обещаващи технологии за оптимизиране на транкритичното охлаждане в топъл климат. Multi Ejector технологията позволява на търговците на дребно да надхвърлят ограниченията на температурата на околната среда и да използват транскритичен CO2 процес по целия свят.

Енергоспестяващият потенциал на решението Multi Ejector е до 10% на годишна база в сравнение с предишното поколение транскриптични многостъпални системи. Най-големите спестявания се получават при най-топлите атмосферни условия. В сравнение с първото поколение системи спестяванията през най-горещите часове на годината са до 30%, което означава, че могат да бъдат постигнати значителни икономии на инсталиран капацитет на компресора, което може да намали общите разходи на системата. В райони с променлива цена на електричеството или с такси за върхова мощност, икономиите реализирани с новите технологии не трябва да се пренебрегват. Ejector технологията изтрива т.нар. CO2 екватор, правейки транскритичната технология за CO2 по-ефективна от най-съвременните системи с HFC газове във всички региони на света.

Увеличаване на енергийната ефективност и оползотворяване на отпадната топлина

СО2 е натурален продукт и от своя страна е много подходящ агент за оползотворяване на топлината, а устойчивите решения вече реализират значителни икономии на енергия за търговците на дребно. Новата технология за ежектори за транскритични системи с въглероден диоксид вече позволява цялостна оптимизация на хладилната система с интегриране на спомагателни функции като климатизация и високотемпературно регенериране на топлината.

На теория 100% топлообмен от транскритичната охладителна система в много случаи осигурява достатъчно топлина, за да изпълни изискванията за отопление на помещенията и топла вода от чешмата в различни климатични условия.

Супермаркетите стават доставчици на енергия от транскритични СО2 с малки инвестиции супермаркетът може да бъде свързан с местната отоплителна мрежа, а доставката на регенерирана топлина може да генерира още един поток от приходи за търговеца на дребно. Отделно могат да задоволяват собствените си нужди за отопления и битово водоснабдяване с топла вода.

И в заключение

С развитието на технологиите, популяризирането на хладилните системи с СО2 и намаляване стойността на компонентите, влагани при изграждане на инсталациите, все по-често ще срещаме CO2 транскритични системи при охлаждащи процеси. Екологичните изисквания от една страна и ползите от използването им от друга, ще направят инсталациите с СО2 все по-атрактивни за инвеститорите от всички сектори на икономиката.

Danfoss се ангажира да подпомага работата на супермаркетите за постигане на благоприятни за климата и енергийно ефективни решения. С реализирани повече от 50 000 охладителни инсталации по целия свят, Danfoss е лидер в развитието на охлаждащи системи за хранителната индустрия.

Tехнологии за CO2 са част от концепциите на Danfoss Smart Store въз основа на 30 години тясно сътрудничество с глобалната общност на търговци на храни. Данфосс непрекъснато развива своето портфолио на компоненти, контролери и иновативни алгоритми с дългосрочната амбиция за създаване на магазини с нулеви емисии. Заедно с прогресивни търговци от целия свят се разработват устойчиви решения за следващото ниво на енергийна независимост, чрез постоянно развитие на устойчиви технологии и концепции за обслужване.