bg en
2, 3, 4-пътни вентили тип VZL

Вентилите тип VZL предлагат висококачествено и финансово рентабилно решение за управление на вентилаторни конвектори с гореща и/или ледена вода и малки подгреватели и охладители в системи за управление на температурата. Вентилите тип VZL се комбинират с термозадвижки тип TWA-Z или електрически задвижки AMV(E).

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип DN, mm Kvs(A-AB), m3/h Kvs(B-AB), m3/h max dP, bar
065Z2072 VZL 2 15 0.63 - 2.5
065Z2074 VZL 2 15 1.6 - 2.0
065Z2075 VZL 2 20 2.5 - 1.0
065Z2076 VZL 2 20 3.5 - 1.0
065Z2082 VZL 3 15 0.63 0.4 2.5
065Z2084 VZL 3 15 1.6 1.0 2.0
065Z2085 VZL 3 20 2.5 1.6 1.0
065Z2086 VZL 3 20 3.5 2.5 1.0
065Z2092 VZL 4 15 0.63 0.4 2.5
065Z2094 VZL 4 15 1.6 1.0 2.0
065Z2095 VZL 4 20 2.5 1.6 1.0
065Z2096 VZL 4 20 3.5 2.5 1.0