Портал на клиента

bg en
Агрегати Optyma Plus New Generation

Агрегатите OptymaTM Plus New Generation са висок клас агрегати с оптимизирана енергийна ефективност, ниско ниво на шум, бърза инсталация и обслужване, лесно присъединяване към мрежа от устройства на Данфос.
Мощността в долната таблица е отбелязана във W и се отнася съответно:
за ниска температура(LBP) от 0.4 до 6.0kW - околна температура 32°С; температура на изпарение -35°С, прегрев 10К и подохлаждане 0К
за средна температура(MBP) 2.0 до 15kW - околна температура 32°С; температура на изпарение -10°С, прегрев 10К и подохлаждане 0К

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Темп. диапазон, °С Мощност, W
R452А
Мощност, W
R407F
Мощност, W
R449A
114X3118 OP-LPQM017 -40 до -10 430 - -
114X3216 OP-LPQM026 -40 до -10 540 - -
114X3225 OP-LPQM048 -40 до -10 960 - -
114X3233 OP-LPQM048 -40 до -10 1000 - -
114X3252 OP-LPQM074 -40 до -10 1230 - -
114X3253 OP-LPQM074 -40 до -10 1220 - -
114X3249 OP-LPQM068 -40 до -10 1620 - -
114X3241 OP-LPQM068 -40 до -10 1640 - -
114X3357 OP-LPQM096 -40 до -10 2100 - -
114X3365 OP-LPQM136 -40 до -10 3200 - -
114X3476 OP-LPQM215 -40 до -10 4260 - -
114X3482 OP-LPQM271 -40 до -10 6060 - -
114X4261 OP-MPXM034 -20 до +15 - 3590 3370
114X4264 OP-MPXM034 -20 до +15 - 3510 3370
114X4281 OP-MPXM046 -20 до +15 - 4440 4430
114X4284 OP-MPXM046 -20 до +15 - 4370 4400
114X4290 OP-MPXM057 -20 до +15 - 5460 5280
114X4293 OP-MPXM057 -20 до +15 - 5310 5210
114X4308 OP-MPXM068 -20 до +15 - 6930 6900
114X4311 OP-MPXM068 -20 до +15 - 6990 6930
114X4321 OP-MPXM080 -20 до +15 - 8160 7940
114X4324 OP-MPXM080 -20 до +15 - 8190 8010
114X4344 OP-MPXM108 -20 до +15 - 10200 10170
114X4414 OP-MPXM125 -20 до +15 - 12810 12510
114X4434 OP-MPXM162 -20 до +15 - 15470 14920
114X4119 OP-MPYM008 -20 до +15 - - 490
114X4120 OP-MPYM009 -20 до +15 - - 530
114X4121 OP-MPYM012 -20 до +15 - - 740
114X4122 OP-MPYM014 -20 до +15 - - 1180
114X4200 OP-MPYM024 -20 до +15 - - 1860
114X4212 OP-MPYM026 -20 до +15 - - 2060
114X4213 OP-MPYM026 -20 до +15 - - 2060
114X4226 OP-MPYM034 -20 до +15 - - 2600
114X4227 OP-MPYM034 -20 до +15 - - 2560