bg en
Електрозадвижки тип AMB 162

Електрозадвижките AMB 162 се използват за ротационни вентили DN15-DN50. Те могат да бъдат с дву- или трипозиционно управление или с модулиращ сигнал, с или без крайни изключватели, на 24 или 230V. Имат индикация за текущото положение на вентила и посоката на движение, възможност за ръчно управление. Електрозадвижките AM162 са изключително надеждни са и не се нуждаят от допълнителна поддръжка.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Въртящ момент, Nm Упр. сигнал Скорост, s/90° Захранване Кр. изкл. Вентил, DN
082H0270 AMB 162 5 2 поз. 15 24 V не 15-50
082H0271 AMB 162 5 2 поз. 15 230 V не 15-50
082H0272 AMB 162 5 2 поз. 15 24 V да 15-50
082H0273 AMB 162 5 2 поз. 15 230 V да 15-50
082H0210 AMB 162 5 3 поз. 15 24 V не 15-50
082H0211 AMB 162 5 3 поз. 30 24 V не 15-50
082H0212 AMB 162 5 3 поз. 60 24 V не 15-50
082H0213 AMB 162 5 3 поз. 120 24 V не 15-50
082H0214 AMB 162 5 3 поз. 480 24 V не 15-50
082H0215 AMB 162 5 3 поз. 15 24 V да 15-50
082H0216 AMB 162 5 3 поз. 30 24 V да 15-50
082H0217 AMB 162 5 3 поз. 60 24 V да 15-50
082H0218 AMB 162 5 3 поз. 120 24 V да 15-50
082H0219 AMB 162 5 3 поз. 480 24 V да 15-50
082H0220 AMB 162 5 3 поз. 15 230 V не 15-50
082H0221 AMB 162 5 3 поз. 30 230 V не 15-50
082H0222 AMB 162 5 3 поз. 60 230 V не 15-50
082H0223 AMB 162 5 3 поз. 120 230 V не 15-50
082H0224 AMB 162 5 3 поз. 480 230 V не 15-50
082H0225 AMB 162 5 3 поз. 15 230 V да 15-50
082H0226 AMB 162 5 3 поз. 30 230 V да 15-50
082H0227 AMB 162 5 3 поз. 60 230 V да 15-50
082H0228 AMB 162 5 3 поз. 120 230 V да 15-50
082H0229 AMB 162 5 3 поз. 480 230 V да 15-50
082H0230 AMB 162 5 мод. 60/90/120 24 V не 15-50