Портал на клиента

bg en
Горивни автомати OBC 80

Серията BHO80 са новото поколение горивни автомати. Те покриват изцяло областите на приложение на BHO64, LOA44 и OBC70, имат същите функции и размери, но освен това са с нов, по-стабилен процесор и по-големи възможности за контрол и мониторинг.
Техния дизайн е съобразен с изискванията на директивата RoHS и те изцяло покриват европейския стандарт EN 230:2005.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Захранване Pre-Purge/Ing. Post-Ing. Safety time
057H8702 OBC 82.10 230V, 50/60Hz 13s 15s 10s
057H8705 OBC 84.10 230V, 50/60Hz 25s 2s 5s
Аксесоари
Код № Тип
057H7210 Основа за BHO
057H7212 Капак за BHO
057H7281 Фотоклетка LD
057H7271 Фланец за фотоклетка
057H7272 Щифт за фотоклетка