Портал на клиента

bg en
Горивни трансформатори EBI4

Новата серия горивни трансформатори, при която са запазени всички основни характеристики на предишната - размери, функционалност, ниска консумация на енергия и висока ефективност, като същевременно, с иновативните решения е постигнатo по-високо качество и защита.
EBI4 са електронни запалителни трансформатори за кратковременно подаване на напрежение към електродите на нафтови, мазутни и газови горелки.
Трансформаторите EBI4 се произвеждат в следните три типа:

Тип EBI4 – двуполюсен с подаване на напрежение между два електрода.

Тип EBI4 M – двуполюсен със средна заземителна точка във вторичната намотка.

Тип EBI4 1P – еднополюсен с подаване на напрежение между един електрод и корпуса на горелката.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Описание
052F4030 EBI4 230V / 15 kV, 40mA, 500mm кабел
052F4045 EBI4 M S 230V / 2x7.5 kV, 40mA, 500mm кабел, с монтажен комплект
052F4046 EBI4 1P S 230V / 11 kV, 40mA, 500mm кабел, с монтажен комплект
Аксесоари
Код № Тип Описание
052F5054 Кабел за EBI4 500mm
052F0064 Букси за EBI4 2 броя