Портал на клиента

bg en
Микропластинчати едноходови тип XB 12-1 L/M/H

С новия си патентован високотехнологичен дизайн с набраздена повърхност на пластините, топлообменниците ХВ 12 осигуряват възможност за високо работно налягане и ненадмината ефикасност на топлопредаването в сравнение с конвенционалните модели с пластини тип “рибена кост”. Благодарение на изключително ниския спад в налягането високо ефективните топлообменници с набраздена повърхност на пластините допринасят за по-висок коефициент на полезно действие на система и така дават възможност за спестяване на енергия и експлоатационни разходи. Броят на пластините зависи от желания капацитет, обхват на температура и допустимия пад на налягане. Топлообменниците са с компактен дизайн и отлично топлопредаване.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Брой пластини Присъдиняване Налягане, bar Макс/Мин Т, °C
004H7525 XB12L-1 10 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7526 XB12L-1 16 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7527 XB12L-1 20 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7528 XB12L-1 26 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7529 XB12L-1 30 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7530 XB12L-1 36 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7531 XB12L-1 40 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7532 XB12L-1 50 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7533 XB12L-1 60 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7534 XB12L-1 70 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7535 XB12L-1 80 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7536 XB12L-1 90 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7537 XB12L-1 100 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7538 XB12L-1 110 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7540 XB12M-1 10 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7541 XB12M-1 16 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7542 XB12M-1 20 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7543 XB12M-1 26 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7544 XB12M-1 30 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7545 XB12M-1 36 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7546 XB12M-1 40 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7547 XB12M-1 50 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7548 XB12M-1 60 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7549 XB12M-1 70 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7550 XB12M-1 80 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7551 XB12M-1 90 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7552 XB12M-1 100 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7553 XB12M-1 110 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7555 XB12H-1 10 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7556 XB12H-1 16 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7557 XB12H-1 20 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7558 XB12H-1 26 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7559 XB12H-1 30 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7560 XB12H-1 36 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7561 XB12H-1 40 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7562 XB12H-1 50 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7563 XB12H-1 60 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7564 XB12H-1 70 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7565 XB12H-1 80 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7566 XB12H-1 90 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7567 XB12H-1 100 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7568 XB12H-1 110 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7569 XB12H-1 120 G 1 1/4A 25 -10/180
004H7570 XB12H-1 140 G 1 1/4A 25 -10/180
Код № Тип
004H4201 EPP изолация за XB 12L-1:10-30; XB12M-1:10-40; XB12H-1:10-40
004H4202 EPP изолация за XB 12L-1:36-60; XB12M-1:50-70; XB12H-1:50-80
004H4203 EPP изолация за XB 12L-1:70-90; XB12M-1:80-110; XB12H-1:90-120
004H4212 PU изолация за XB 12L-1:80-100; XB12M-1:100-110; XB12H-1:110-140
004H4213 PU изолация за XB 12L-1:110