Портал на клиента

bg en
Микропластинчати едноходови тип XB 61-1 SB L/M/H

С новия си патентован високотехнологичен дизайн с набраздена повърхност на пластините, топлообменниците ХВ 61 осигуряват възможност за високо работно налягане и ненадмината ефикасност на топлопредаването в сравнение с конвенционалните модели с пластини тип “рибена кост”. Благодарение на изключително ниския спад в налягането високо ефективните топлообменници с набраздена повърхност на пластините допринасят за по-висок коефициент на полезно действие на система и така дават възможност за спестяване на енергия и експлоатационни разходи. Броят на пластините зависи от желания капацитет, обхват на температура и допустимия пад на налягане. Топлообменниците са с компактен дизайн и отлично топлопредаване.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Брой пластини Присъдиняване Налягане, bar Макс/Мин Т, °C
004B1906 XB 61L-1 SB 30 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1907 XB 61L-1 SB 36 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1908 XB 61L-1 SB 40 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1909 XB 61L-1 SB 50 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1910 XB 61L-1 SB 60 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1911 XB 61L-1 SB 70 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1912 XB 61L-1 SB 80 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3436 XB 61L-1 SB 90 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3437 XB 61L-1 SB 100 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3438 XB 61L-1 SB 110 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3439 XB 61L-1 SB 120 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3440 XB 61L-1 SB 140 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3441 XB 61L-1 SB 160 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3442 XB 61L-1 SB 180 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3443 XB 61L-1 SB 200 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1913 XB 61M-1 SB 30 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1914 XB 61M-1 SB 36 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1915 XB 61M-1 SB 40 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1916 XB 61M-1 SB 50 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1917 XB 61M-1 SB 60 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1918 XB 61M-1 SB 70 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1919 XB 61M-1 SB 80 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3444 XB 61M-1 SB 90 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3445 XB 61M-1 SB 100 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3446 XB 61M-1 SB 110 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3447 XB 61M-1 SB 120 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3448 XB 61M-1 SB 140 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3449 XB 61M-1 SB 160 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3450 XB 61M-1 SB 180 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3451 XB 61M-1 SB 200 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1925 XB 61H-1 SB 30 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1926 XB 61H-1 SB 36 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1927 XB 61H-1 SB 40 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1928 XB 61H-1 SB 50 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1929 XB 61H-1 SB 60 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1930 XB 61H-1 SB 70 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B1931 XB 61H-1 SB 80 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3452 XB 61H-1 SB 90 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3453 XB 61H-1 SB 100 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3454 XB 61H-1 SB 110 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3455 XB 61H-1 SB 120 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3456 XB 61H-1 SB 140 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3457 XB 61H-1 SB 160 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3458 XB 61H-1 SB 180 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
004B3459 XB 61H-1 SB 200 G2x52(DIN ISO 228/1) 25 -10/180
Код № Тип
004B1655 Изолация за XB61L-1:30-50; XB61M-1:30-70; XB61H-1:30-90
004B1656 Изолация за XB61L-1:60-100; XB61M-1:80-120; XB61H-1:100-160
004B1657 Изолация за XB61L-1:110-140; XB61M-1:140-180; XB61H-1:180-200
004B1658 Изолация за XB61L-1:160-200; XB61M-1:200