bg en
Обезвъздушителна система IPS8

Некондезиращите газове (NCG) представляват предизвикателство за индустриалните хладилни системи. Тъй като NGC не могат да кондензират в кондензатора, те оказват сериозно влияние върху условията на работа, енергийната ефективност и експлоатационния живот на системата. Въздухът е най-разпространеният некондензиращ газ, въздействащ върху индустриални охладителни системи и често влиза в системата по време на работа или обслужване.

Интелигентната система за обезвъздушаване IPS е лесна за монтаж и обслужване. Тя е самостоятелно устройство, проектирано да отстранява некондензируеми газове от до осем точки в промишлена амонячна хладилна инсталация. Това помага за поддържане на оптимален охлаждащ капацитет и ефективност на системата, осигурявайки достигането на максимална производителност.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.