Портал на клиента

bg en
Микропластинчати едноходови тип XB 37-1 L/M/H

С новия си патентован високотехнологичен дизайн с набраздена повърхност на пластините, топлообменниците ХВ 37 осигуряват възможност за високо работно налягане и ненадмината ефикасност на топлопредаването в сравнение с конвенционалните модели с пластини тип “рибена кост”. Благодарение на изключително ниския спад в налягането високо ефективните топлообменници с набраздена повърхност на пластините допринасят за по-висок коефициент на полезно действие на система и така дават възможност за спестяване на енергия и експлоатационни разходи. Броят на пластините зависи от желания капацитет, обхват на температура и допустимия пад на налягане. Топлообменниците са с компактен дизайн и отлично топлопредаване.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Брой пластини Присъдиняване Налягане, bar Макс/Мин Т, °C
004B1675 XB 37L-1 10 G 1 A 25 -10/180
004B1676 XB 37L-1 16 G 1 A 25 -10/180
004B1677 XB 37L-1 20 G 1 A 25 -10/180
004B1678 XB 37L-1 26 G 1 A 25 -10/180
004B1679 XB 37L-1 30 G 1 A 25 -10/180
004B1680 XB 37L-1 36 G 1 A 25 -10/180
004B1681 XB 37L-1 40 G 1 A 25 -10/180
004B1682 XB 37L-1 50 G 1 A 25 -10/180
004B1683 XB 37L-1 60 G 1 A 25 -10/180
004B1684 XB 37L-1 70 G 1 A 25 -10/180
004B1685 XB 37L-1 80 G 1 A 25 -10/180
004B1686 XB 37L-1 90 G 1 A 25 -10/180
004B1687 XB 37L-1 100 G 1 A 25 -10/180
004B1688 XB 37L-1 110 G 1 A 25 -10/180
004B1689 XB 37L-1 120 G 1 A 25 -10/180
004B1690 XB 37M-1 10 G 1 A 25 -10/180
004B1691 XB 37M-1 16 G 1 A 25 -10/180
004B1692 XB 37M-1 20 G 1 A 25 -10/180
004B1693 XB 37M-1 26 G 1 A 25 -10/180
004B1694 XB 37M-1 30 G 1 A 25 -10/180
004B1695 XB 37M-1 36 G 1 A 25 -10/180
004B1696 XB 37M-1 40 G 1 A 25 -10/180
004B1697 XB 37M-1 50 G 1 A 25 -10/180
004B1698 XB 37M-1 60 G 1 A 25 -10/180
004B1699 XB 37M-1 70 G 1 A 25 -10/180
004B1700 XB 37M-1 80 G 1 A 25 -10/180
004B1701 XB 37M-1 90 G 1 A 25 -10/180
004B1702 XB 37M-1 100 G 1 A 25 -10/180
004B1703 XB 37M-1 110 G 1 A 25 -10/180
004B1704 XB 37M-1 120 G 1 A 25 -10/180
004B1705 XB 37H-1 10 G 1 A 25 -10/180
004B1706 XB 37H-1 16 G 1 A 25 -10/180
004B1707 XB 37H-1 20 G 1 A 25 -10/180
004B1708 XB 37H-1 26 G 1 A 25 -10/180
004B1709 XB 37H-1 30 G 1 A 25 -10/180
004B1710 XB 37H-1 36 G 1 A 25 -10/180
004B1711 XB 37H-1 40 G 1 A 25 -10/180
004B1712 XB 37H-1 50 G 1 A 25 -10/180
004B1714 XB 37H-1 60 G 1 A 25 -10/180
004B1715 XB 37H-1 70 G 1 A 25 -10/180
004B1716 XB 37H-1 80 G 1 A 25 -10/180
004B1717 XB 37H-1 90 G 1 A 25 -10/180
004B1718 XB 37H-1 100 G 1 A 25 -10/180
004B1719 XB 37H-1 110 G 1 A 25 -10/180
004B1720 XB 37H-1 120 G 1 A 25 -10/180
Код № Тип
004B1721 Изолация за XB 37L-1:10-30; XB37M-1:10-26; XB37H-1:10-30
004B1722 Изолация за XB 37L-1:26-36; XB37M-1:30-40; XB37H-1:36-50
004B1723 Изолация за XB 37L-1:40-50; XB37M-1:50-70; XB37H-1:60-90
004B1725 Изолация за XB 37L-1:60-80; XB37M-1:80-100; XB37H-1:100-120
004B1726 Изолация за XB 37L-1:90-100; XB37M-1:110-120
004B1727 Изолация за XB 37L-1:110-120