bg en
Терморегулиращи вентили тип TGE

Терморегулиращите вентили тип TGE са с вградена дюза. Работят с всички стандартни хладилни агенти. По поръчка могат да се произведат и версии за нестандартни хладилни агенти. Херметичния им дизайн покрива високите екологични стандарти. Хладилната мощност в следващата таблица е отбелязана в kW, и се отнася за течен хладилен агент, при температура на изпарение te = 4.4°C, температура на кондензация tc = 38°C и температура на хладилния агент преди вентила tl= 37°C. 

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Описание Хладилен агент MOP
067N4006 TGEZ 10 25 kW R407C 15°C
067N4007 TGEZ 10 36 kW R407C 15°C
067N4400 TGEZ 10 39 kW R407C 15°C
067N4401 TGEZ 10 49 kW R407C 15°C
067N4009 TGEZ 20 42 kW R407C 15°C
067N4011 TGEZ 20 53 kW R407C 15°C
067N4013 TGEZ 20 62 kW R407C 15°C
067N4015 TGEZ 40 84 kW R407C 15°C
067N4017 TGEZ 40 95 kW R407C 15°C
067N4019 TGEZ 40 121 kW R407C 15°C
067N3006 TGEL 10 32 kW R410A 15°C
067N3340 TGEL 10 37 kW R410A 15°C
067N3008 TGEL 10 45 kW R410A 15°C
067N3402 TGEL 10 50 kW R410A 15°C
067N3401 TGEL 10 60 kW R410A 15°C
067N3009 TGEL 20 54 kW R410A 15°C
067N3011 TGEL 20 68 kW R410A 15°C
067N3013 TGEL 20 79 kW R410A 15°C